God sommer og gratulerer med …

God sommer og gratulerer med eksamensresultatet. Snittkarakterern var C (som den skal være), strykprosenten var på 2% (som er lavt).

Skal du be om en begrunnelse på karakteren, må det gjøres skriftlig i brev til Instituttet, ikke via e-post (folk er på ferie, det er tekniske feil, de blir ikke jornalført osv), fristen for å be om begrunnelse er tre uker. Når du har fått begrunnelsen, så har du tre ukers frist på å evt. klage. Dette må også gjøres skriftlig. Da vil det bli oppnevnt en ny sensorkommisjon. De kan sette karakteren opp, beholde den eller sette den ned.

Publisert 22. juni 2005 17:52 - Sist endret 22. juni 2005 17:58