Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2005Oddvar Hjulstad + studieansvrl.  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE  Orientering om studiet. Kommunikasjon og sosialisering  Powerpointpresentasjon Anbefalt litteratur:

  • Hundeide, K. : Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling, 2003. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 185 s.
  • Rommetveit, R.: Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring, 1996. I O. Dysthe (red.) Ulike perspektiv pålæring og læringsforskning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 15 s.
  • Dysthe, O : Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring , 2001. I O. Dysthe (red.) Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag. 35 s.
 
18.01.2005Oddvar Hjulstad  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE  Kommunikasjon og sosialisering  Powepointpresentasjon 
24.01.2005Oddvar Hjulstad  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Kommunikasjon og sosialisering  Se over 
25.01.2005Gunvor Dalby Vea  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Språk, tanke og kommunikasjon  ForelesningsnotatSpråk , tanke og kommunikasjon  
31.01.2005Gunvor Dalby Vea  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Språk, tanke og kommunikasjon   
01.02.2005Gunvor Dalby Vea  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Språk, tanke og kommunikasjon   
07.02.2005    Ingen forelesning  Det er forelesningsfri i uke 6 og 7 fordi studentene på bachelorprogrammet er ute i praksis. 
08.02.2005    Ingen forelesning  Det er forelesningsfri i uke 6 og 7 fordi studentene på bachelorprogrammet er ute i praksis.  
14.02.2005    Ingen forelesning  Det er forelesningsfri i uke 6 og 7 fordi studentene på bachelorprogrammet er ute i praksis.  
15.02.2005    Ingen forelesning  Det er forelesningsfri i uke 6 og 7 fordi studentene på bachelorprogrammet er ute i praksis.  
21.02.2005Anne Sagbakken  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE  Sosial og emosjonell utvikling  Oppgave til drøfting i seminar: Hvilke tanker har dere rundt faktorer i vår tid som kan påvirke barns sosiale-emoisjonelle utvikling? 
22.02.2005Anne Lise Rygvold  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE  Barns språklige utvikling   
28.02.2005Anne Lise Rygvold  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Barns språklige utvikling   
01.03.2005Anne Lise Rygvold  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Barns språklige utvikling   
07.03.2005    Ingen forelesning   
08.03.2005    Ingen forelesning   
14.03.2005Sigrid Lyngstøl  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE  Språkvansker  Powerpoint Gruppeoppgave til seminar:Drøft fordeler og ulemper med simultan og suksessiv tospråklig utvikling. Hvilke pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer møter barnehage og skole når barn med ulikt språkutviklingsforløp begynner der? Hva kan barnehage og skole gjøre for å ivareta barn med ulikt språkutviklingsforløp?

  

15.03.2005Anne Lise Rygvold  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE  Språkvansker    
04.04.2005Unni Espenakk  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Språkvansker   
05.04.2005Jorun Buli Holmberg  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Språkets betydning for læring   
11.04.2005Jorun Buli Holmberg  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Språkets betydning  Powerpoint 
12.04.2005Ivar Morken   Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Språk og sosialisering, minoritets og migrasjonsperspektiv   
15.04.2005      Innleveringsfrist arbeidskrav 
18.04.2005Eva Signe Falkenberg  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Språk og sosialisering hos tunghørte, døvblitte og coclaimplanterte   
19.04.2005Jorun Buli Holmberg  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Språkets betydning i et sosialiseringsperspektiv   
25.04.2005Anne Carling  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv  seminargruppe SPED 1010 m/ oddvar, mandag 25/4: Seminaroppgave (vår 2005) Diskuter sosialisering i en minoritetssituasjon med vekt på: Språktilegning (språksosialisering Familie og foreldrerolle Migrasjonsrelaterte lærevansker (Ivar Morken) 
26.04.2005Anne Carling  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv    
02.05.2005  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE     Forelesning avlyst, blir satt opp 10.mai  
03.05.2005Sol A Lyster  Ti 08.15-10.00, aud 1 HE   Språkets betydning for lese- og skriveopplæring  OBS: MERK TIDEN 
09.05.2005Gunvor Dalby Vea  Ma 14.15-16.00, aud 1 HE   Språk, tanke og kommunikasjon   
10.05.2005Snorre Ostad  Ti 10.15-12.00, aud 1 HE   Språkets betydning for matematikkopplæring   
23.05.2005  Ma   Forberedelse til eksamen   Lesedag 
24.04.2005  Ti   Forberedelse til eksamen   Lesedag 
31.05.2005  Ti 09.00-15.00    Eksamen: 6-timers skriftlig individuell prøve.

Lykke til! 

Publisert 30. nov. 2004 14:00 - Sist endret 3. mai 2005 15:32