Seminaroppgaver fra Ostad a) Hvorfor …

Seminaroppgaver fra Ostad

a) Hvorfor kan språk være et egnet virkemiddel i arbeidet med å forebygge matematikkvansker? b) Utvikling av privat tale: Sammenlign teoriene til Piaget og Vygotsky.

Publisert 3. mai 2006 18:58 - Sist endret 15. juni 2006 10:41