Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.01.2006  Ma 12.15-14.00 aud 1  Orientering om studiet.   Desverre avlyst p.g.a sykdom. Det blir blir praktisk informasjon om studiet istedet for nye studenter.  
17.01.2006  Ti 10.15-12.00 Aud 1  Språkvitenskap  Desverre avlyst p.g.a sykdom.  
17.01.2006  Ti kl. 12.15 aud 3  Informasjonmøte for nye studenter   Det blir praktisk informasjon om studiet TIRSDAG 17.januar kl. 12.15 i Aud 3, Helga Eng hus. Velkommen til alle nye studenter 
23.01.2006Marianne Lind  Ma 12.15-14.00 aud 1   Språkvitenskap   Powerpoint finner dere på Classfronter (under undervisningsmateriell).

Anbefalt litteratur (denne er ikke på pensumlista, men er en grei innføring innen temaet språkvitenskap): Språk - en grunnbok (2005) Kristoffersen, Simonsen, Sveen (red.) 

24.01.2006Anne Lise Rygvold  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Barns språklige utvikling  Forelesningen tar utgangspunkt i boken Barns språk av Tetzchner, S., m. fl. (2001) 
30.01.2006Anne Lise Rygvold  Ma 12.15-14.00 aud 1   Barns språklige utvikling   
31.01.2006Anne Lise Rygvold  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Barns språklige utvikling    
06.02.2006Gunvor Vea Dalby  Ma 12.15-14.00 aud 1   Språk, tanke og kommunikasjon   Innføring i Rommetveit (1972). 
07.02.2006Kirsti Lauvås  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Språk, tanke og kommunikasjon   Anbefalt litteratur: Rommetveit, R.: Læring gjennom dialog Se også dokumentet Refleksjon på classfronter (under undervisningsmateriell) 
13.02.2006Bente Hagtvet  Ma 12.15-14.00 aud 1   Språk, tanke og kommunikasjon   Anbefalt litteratur: Språkstimulering - Tale og skrift i førskolealderen 
14.02.2006Oddvar Hjulstad  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Kommunikasjon og sosialisering   Anbefalt litteratur:

  • Hundeide, K. : Barns livsverden
  • Dysthe, O : Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring

 

20.02.2006Oddvar Hjulstad   Ma 12.15-14.00 aud 1   Kommunikasjon og sosialisering    
21.02.2006Anne Lise Rygvold   Ti 10.15-12.00 Aud 1   Språkvansker   
13.03.2006Anne Lise Rygvold  Ma 12.15-14.00 Kristine Bonnevies hus, aud. 3  Språkvansker  AVLYST 
14.03.2006Anne Lise Rygvold   Ti 10.15-12.00 Kjemibygningen, aud. 1  Språkvansker   AVLYST 
20.03.2006Ivar Morken  Ma 12.15-14.00 aud 1   Språk og sosialisering i minoritets og migrasjonsperspektiv  Litteratur: Tetzchner m.fl. Barns språk og kap 6 s76-97. I: Hundeide (red.) Barns livsverden

 

21.03.2006Eva Signe Falkenberg  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Språk og sosialisering hos tunghørte, døvblitte og coclaimplanterte   Anbefalt litteratur: Falkenberg, E. S. og Hoem Kvam, M. (2004) Hørselshemming. I: Befring, E. og Tangen, T. (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske forlag (20 s.).

 

27.03.2006Erling Kokkersvold  Ma 12.15-14.00 aud 1   Sosial og emosjonell utvikling   
28.03.2006Erling Kokkersvold   Ti 10.15-12.00 Aud 1   Sosial og emosjonell utvikling   
03.04.2006Erling Kokkersvold   Ma 12.15-14.00 aud 1   Sosial og emosjonell utvikling   
04.04.2006Ivar Morken   Ti 10.15-12.00 Aud 1   Språk og sosialisering i minoritets og migrasjonsperspektiv    
18.04.2006Bente Kristiansen  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Synets betydning for språk, kommunikasjon og sosialisering  Innleveringsfrist arbeidskrav

Litteratur: Tetzhner m. fl. Barns språk. Del 2. og Warren. Blindness and Children (kap. 8 og 9).

 

24.04.2006Turid Horgen  Ma 12.15-14.00 aud 1   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv   
25.04.2006Turid Horgen  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv    
02.05.2006Solveig-Alma Halaas Lyster  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Språkets betydning for lese- og skriveopplæring    
08.05.2006Snorre Ostad  Ma 12.15-14.00 aud 1   Språkets betydning for matematikkopplæring  Vi kommer innom tre hovedpunkter: (1) Språkets forankring til matematikk som fag. (2) Språk som virkemiddel i opplæringen. (3) Relasjoner (comorbiditet) mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker.

Litteraturhenvisninger: Til (1): Snorre A. Ostad: Før tallene. Metodisk veiledning (Cappelen forlag), s.9-52. Til 2: Fra egosentrisk til subvokal tale. Til 3: Comorbiditet mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker  

09.05.2006Oddvar Hjulstad  Ti 10.15-12.00 Aud 1   Språk, tanke og kommunikasjon    
15.05.2006  Ma  Forberedelse til eksamen  Lesedag 
16.05.2006  Ti  Forberedelse til eksamen  Lesedag  
22.05.2006  Ma  Forberedelse til eksamen  Lesedag  
23.05.2006  Ti  Forberedelse til eksamen  Lesedag 
09.06.2006  Fredag 09.00-15.00    Eksamen: 6-timers skriftlig individuell prøve.

Lykke til! 

Publisert 26. okt. 2005 18:12 - Sist endret 11. mai 2007 17:38