Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
15.01.2007Turid Weiby, Øystein Wee og Ivar Morken  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE  Orientering om studiet  Ivar Morken foreleser om sosialisering etter at orienteringen er ferdig.

 

16.01.2007Ivar Morken   Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE  Sosialisering. Språklig og kognitiv utvikling 
 • Haugen (red.): Barn og unges læringsmiljø 2. s15-48
 • Hundeide: Barns livsverden. s13-29
 • Tetzchner m.fl.: Barns språk. s249-258
 
22.01.2007Randi M. Sølvik  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Sosial læring - friluftsliv, en alternativ læringsarena   
23.01.2007Marianne Lind  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1, 2 og 7 
29.01.2007Marianne Lind   Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 4 og 6 
30.01.2007Marianne Lind  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 5 
05.02.2007Arnfinn Vonen  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Lingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1 og 14 
06.02.2007Arnfinn Vonen  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Sosiolingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16  
12.02.2007Arnfinn Vonen   Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 3 i Kristine Bonnevies hus  Sosiolingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16

Merk: forelesningen holdes i Kristine Bonnevies hus 

13.02.2007Oddvar Hjulstad  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Kommuniaksjon og sosialisering  Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring. (Kompendium)35 s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling. 185s.

Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring. (Kompendium)15s. 

19.02.2007Oddvar Hjulstad  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE  Kommuniaksjon og sosialisering  Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring. (Kompendium)35 s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling. 185s.

Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring. (Kompendium)15s. 

20.02.2007Bente Hagtvedt  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE  Språkstimulering   
26.02.2007    Ingen forelesning i uke 9 og 10  Praksis i uke 9 og 10 for studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk (SPED2020) 
12.03.2007Gunnvor Dalby Vea  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Læring gjennom dialog   
13.03.2007Gunnvor Dalby Vea   Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Læring gjennom dialog    
19.03.2007Terje Endrerud      AVLYST 
20.03.2007Erna Horn  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Barns språklige utvikling    
26.03.2007Erna Horn   Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Barns språklige utvikling    
27.03.2007Marianne Klem  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Barn og språkvansker   
10.04.2007      Innlevering obligatorisk oppgave 
16.04.2007Marianne Klem  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Barn og språkvansker   
17.04.2007Ivar Morken  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Språk og sosialisering i minoritets- og migrasjonsperspektiv     
23.04.2007Anna Valborg Mikkelsen   Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Språk og sosialisering hos tunghørte, døvblinde og cocliaimplantat   
24.04.2007Bente Kristiansen  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   synets betydning for språk, kommunikasjon og sosialisering   
07.05.2007Turid Horgen  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv   
08.05.2007Turid Horgen  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv    
14.05.2007Snorre Ostad  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Språkets betydning for matematikkopplæring  Vi kommer innom tre hovedpunkter: (1) Språkets forankring til matematikk som fag. (2) Språk som virkemiddel i opplæringen. (3) Relasjoner (comorbiditet) mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker.

Litteraturhenvisninger: Til (1): Snorre A. Ostad: Før tallene. Metodisk veiledning (Cappelen forlag), s.9-52. Til 2: Fra egosentrisk til subvokal tale. (Vedlegg 2) Til 3: Comorbiditet mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker (Vedlegg 1)

Vedleggene ligger på Fronter

 

15.05.2007Sol A Lyster  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Språkets betydning for lese- og skriveopplæring   
21.05.2007Odd-Inge Schröder  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Døve og sterkt tunghørte: språk kommunikasjon og sosialisering  Min disposisjon er

Forelsningens disposisjon:

 • 1. Innledning om spesialpedagogenes betydning for informasjon og veiledning.
 • 2. Presentasjon av meg selv
 • 3. Definisjoner på døvhet/hørselshemming - ordbruk
 • 4. Døvehistorikk
 • 5. Språk og hørsel
 • 6. Tegnspråk
 • 7. Tolketjeneste
 • 8. Tekniske hjelpemidler
 • 9. Litteratur

Relevant pensum: Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2004): Hørselshemming 

22.05.2007  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Lesedag (ingen forelesning)  Forberedelse til eksamen 
08.06.2007    Eksamen   
Publisert 26. okt. 2006 18:31 - Sist endret 14. mai 2007 17:42