Beskjeder

Publisert 7. mai 2008 11:05

Alle studenter på SPED1010 har nå mottatt et spørreskjema på sin studentmail. Håper alle studenter har mulighet til å svare på dette skjemaet elektronisk, som en del av en evalueringsundersøkelse av emnet.

På forhånd takk!

Publisert 5. mai 2008 10:34

Viktig beskjed:Tidspunktet for forelesning med Snorre Ostad kolliderer med seminar på SPED3020. Tidspunktet endres derfor til Tirsdag 13.05.08 kl.12:15-14:00 i Aud 2 NB!Merk tid og sted!

Publisert 30. apr. 2008 11:18

Den avlyste forelesningen med Snorre Ostad 29.04.08 settes opp igjen. Nytt tidspunkt er Tirsdag 13.05.08 kl. 10:15-12:00 i Aud.1.

Publisert 28. apr. 2008 15:01

Studenter som ikke får godkjent teorioppgaven, tar kontakt med administrativt ansvarlig så raskt som mulig for avtale om ny frist for innlevering av omarbeidet besvarelse.

Publisert 15. apr. 2008 12:53

Resultat og kort kommentar på teorioppgaven legges ut i Fronter fortløpende de neste 2-3 uker.

Publisert 25. mars 2008 10:16

Vi minner om at obligatorisk teorioppgave for enkeltemnestudenter må leveres i formatene .doc/.rtf/.pdf. Det vil si at brukere av Office 2007, må lagre oppgaven i 2003 versjon. Brukere av open Office eller works må lagre oppgaven som .rtf fil før innlevering i Fronter.

Publisert 17. mars 2008 10:07

NB! Ingen undervisning i uke 12 (påskeuka).

Publisert 3. mars 2008 09:58

Teorioppgave for enkeltemnestudenter. Innlevering 14/4 kl.14.00 i Classfronter. Les retningslinjer for teorioppgave og mal for kildehenvisning nøye.

Publisert 22. feb. 2008 10:28

Merk: Ingen undervisning i uke 9 og 10.

Publisert 12. feb. 2008 11:50

Teorioppgave for enkeltemnestudenter legges ut i dette beskjedfeltet og i Classfronter mandag 3.mars kl. 09:00. Innlevering 14/4 kl. 14:00. Les retningslinjene for teorioppgave nøye.

Publisert 7. feb. 2008 14:51

Endring i undervisningsplanen: Vonens forelesning i sosiolingvistikk flyttes fra torsdag 14/2 til fredag 15/2 kl 12:15-14:00 i Aud.2,HE.

Publisert 31. jan. 2008 12:25

Emnestudenter som ønsker å erstatte obligatorisk teorioppgave med muntlig gruppefremlegg, må være tilknyttet seminargruppe. Det er i så fall viktig med kontinuerlig oppmøte.

Publisert 21. jan. 2008 15:26

Viktig beskjed: Hvis det nå er noen som ikke har semesterregistrert seg eller betalt semstereavgift må det skje innen 1. februar i Studentweb.

Publisert 14. jan. 2008 12:02

Seminarplan for emnestudenter. Studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk har PBL på SPED2020. Påmeldingslister til seminar henger utenfor inngangen til instituttet.

Publisert 14. jan. 2008 10:53

Første forelesningsnotater (Morken 14 og 15 januar) ligger nå tilgjengelig på Fronter.

Publisert 3. jan. 2008 15:07

Merk enkelte endringer i undervisningsplanen. Arnfinn Vonens forelesning i sosiolingvistikk er flyttet fra mandag 11.02 til torsdag 14.02 kl 10:15-12:00.

Publisert 19. des. 2007 14:16

Seminargrupper for enkeltemnestudenter begynner i uke 5. Seminarplan med tid/sted kunngjøres i dette beskjedfeltet ved semesterstart. Påmeldingsliste vil være tilgjengelig i 4.etg, Helga Engs hus fra semesterstart