Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
11.01.2010Turid Weiby, Karianne Myrholen og Ivar Morken   Man kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Orientering om studiet  Ivar Morken foreleser om sosialisering etter at orienteringen er ferdig.  
12.01.2010Ivar Morken   Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Sosialisering. Språklig og kognitiv utvikling  Haugen (red.): Barn og unges læringsmiljø 2. s15-48 Hundeide: Barns livsverden. s13-29 Tetzchner m.fl.: Barns språk. s249-258  
18.01.2010Eli Anne Eiesland  Man kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1, 2 og 7  
19.01.2010Eli Anne Eiesland  Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 4 og 6  
25.01.2010Eli Anne Eiesland  Man kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 5  
26.01.2010Eli Anne Eiesland  Tir kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Lingvistikk   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1 og 14  
01.02.2010Eli Anne Eiesland  Man kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Sosiolingvistikk   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16  
02.02.2010Eli Anne Eiesland  Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Sosiolingvistikk   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16  
08.02.2010Bente Hagtvedt  Man kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Språkstimulering  Hagtvet, B.E. (2002): Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 350s.  
09.02.2010Jorun Buli-Holmberg  Tir kl. 10:15-12:00 Aud. 1 HE  Kommunikasjon og sosialisering i et økologisk perspektiv   
15.02.2010Guri Nortvedt   Man kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Kommunikasjon og læring i et sosiokulturelt perspektiv  Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring. (Kompendium)35 s. Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling. 185s. Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap 
16.02.2010Gunvor Dalby Vea  Tir kl. 10:15-12:00 Aud. 1 HE  Læring gjennom dialog   
22.02.2010Gunvor Dalby Vea  Man kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Læring gjennom dialog   
23.02.2010Bente Kristiansen  Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Synests betydning for språk, kommunikasjon og sosialisering   
01.03.2010      PRAKSIS FOR STUDENTER PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPESIALPEDAGOGIKK 
15.03.2010Anne-Lise Rygvold   Man kl. 10:15-12:00 Aud. 1 HE  Barns språkutvikling  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s .

AVLYST  

16.03.2010Anne- Lise Rygvold  Tir kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Barns språkutvikling  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s .

AVLYST 

22.03.2010Anne- Lise Rygvold  Man kl 10.15- 12.00 Aud 1 HE  Barns språkvansker  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s .

AVLYST  

23.03.2010Anne- Lise Rygvold  Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Barns språkvansker  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s .

AVLYST  

23.03.2010Ivar Morken   Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Språk og sosialisering i minioritets- og migrasjonsperspektiv   
29.03.2010  PÅSKE     
13.04.2010Jorun Buli-Holmberg  Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Observasjon   
15.04.2010      Innlevering obligatorisk teorioppgave. Gjelder ikke for programstudenter som deltar i PBL-grupper i emnet SPED2020  
19.04.2010Odd- Inge Scröder  Man kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Døve og sterkt tunghørte: språk, kommunikasjon og sosialisering  Min disposisjon er Forelesingens disposisjon: 1. Innledning om spesialpedagogenes betydning for informasjon og veiledning. 2. Presentasjon av meg selv 3. Definisjoner på døvhet/hørselshemming - ordbruk 4. Døvehistorikk 5. Språk og hørsel 6. Tegnspråk 7. Tolketjeneste 8. Tekniske hjelpemidler 9. Litteratur

Relevant pensum: Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2004): Hørselshemming  

20.04.2010Snorre Ostad   Tir kl. 10.15- 12.00   Språk og matematikk   Vi kommer innom tre hovedpunkter: (1) Språkets forankring til matematikk som fag. (2) Språk som virkemiddel i opplæringen. (3) Relasjoner (comorbiditet) mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker  
26.04.2010Turid Horgen   Man kl 10.15- 12.00 Aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillperspektiv   
27.04.2010Turid Horgen   Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillperspektiv   
03.05.2010Sol Lyster  Man kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Språkets betydning for lese-og skriveutviklingen  Forelesningen vil ta utgangspunkt i Kap 11 i Befring og Tangen (2008) Spesialpedagogikk.  
04.05.2010Anna Valborg Mikkelsen  Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Språk og sosialisering hos tunghørte, døvblinde og cocliaimplantat  Å være hørselshemmet er først og fremst en funksjonshemming i innformasjons-og kommunikasjonssammenheng. Forelesningen vil omfatte:

  • Forskjellige hørselstap i forhold til lokalisasjon i hørselsorganet.
  • Konsekvenser kommunikativt, sosialt og medisinsk.
  • Tekniske tiltak
  • Relasjonistike og omgivelsesavhengige forhold
  • Nødvendige tilretteleggingstiltak i skole og barnehage (pedagogisk og teknisk)

Relevant pensumlitteratur: Befring E. og Tangen E.(red) 2008, kap 15 

03.06.2010    Eksamen   
Publisert 26. okt. 2009 13:16 - Sist endret 9. apr. 2010 15:58