Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2011Turid Weiby, Karianne Myrholen og Ivar Morken   Man kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Orientering om studiet  Ivar Morken foreleser om sosialisering etter at orienteringen er ferdig.  
18.01.2011Ivar Morken   Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Sosialisering. Språklig og kognitiv utvikling  Haugen (red.): Barn og unges læringsmiljø 2. s15-48 Hundeide: Barns livsverden. s13-29 Tetzchner m.fl.: Barns språk. s249-258  
24.01.2011Bente Hagtvedt  Man kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE   Språkstimulering   Hagtvet, B.E. (2002): Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 350s. 
25.01.2011Sol Lyster  Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Språkets betydning for lese-og skriveutviklingen  Forelesningen vil ta utgangspunkt i Kap 11 i Befring og Tangen (2008) Spesialpedagogikk.  
31.01.2011Arnfinn Vonen  Man kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1, 2 og 7  
01.02.2011Arnfinn Vonen  Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 4 og 6  
07.02.2011Arnfinn Vonen  Man kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Lingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 5  
08.02.2011Sue Buckley  Tir kl 10.15 -12.00 Aud 3 HE   Åpen forelesning: Developing evidence-based special education   
14.02.2011Arnfinn Vonen  Man kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Sosiolingvistikk   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16  
15.02.2011Arnfinn Vonen  Tir kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Sosiolingvistikk   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1 og 14  
21.02.2011Anne-Lise Rygvold   Man kl. 10:15-12:00 Aud. 1 HE  Barns språkutvikling  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s .  
22.02.2011Anne- Lise Rygvold  Tir kl 10.15 - 12.00 Aud 1 HE  Barns språkutvikling  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s . 
28.02.2011      UKE 9 OG 10: PRAKSIS FOR STUDENTER PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPESIALPEDAGOGIKK 
14.03.2011Anne- Lise Rygvold  Man kl 10.15- 12.00 Aud 1 HE  Barns språkvansker  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s . 
15.03.2011Anne- Lise Rygvold  Tir kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Barns språkvansker  Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 40 s .

 

21.03.2011Ivar Morken  Man kl 10.15 -12.00 Aud 1 HE  Kommunikasjon og læring i et sosiokulturelt perspektiv  Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring. (Kompendium)35 s. Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling. 185s. Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap 
22.03.2011Gunvor Dalby Vea  Tir kl. 10:15-12:00 Aud. 1 HE  Læring gjennom dialog  Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring" 
28.03.2011Gunvor Dalby Vea  Man kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Læring gjennom dialog  Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring" 
29.03.2011Bente Kristiansen  Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Synets betydning for kommunikasjon og språk   Pérez-pereira og Conti-Ramsden (): Language Developement and Social Interaction 
04.04.2011Erling Kokkersvold  Man kl. 10:15-12:00 Aud. 1 HE  Kommunikasjon og sosialisering i et økologisk perspektiv  Se pensumliste 
05.04.2011Ivar Morken   Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Språk og sosialisering i minioritets- og migrasjonsperspektiv  Haugen, R. (red.) 2006: Barn og unges læringsmiljø 2 kap. 4, 5 og 6 Tetzchner, S. m.fl 1993: Barns språk s.254-264 
11.04.2011Turid Horgen   Man kl 10.15- 12.00 Aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillperspektiv   
12.04.2011Turid Horgen   Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE  Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillperspektiv   
18.04.2011  PÅSKE     
26.04.2011      INNLEVERING AV OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE. Gjelder ikke for programstudenter som deltar i PBL-grupper i emnet SPED2020 
03.05.2011Anna Valborg Mikkelsen  Tir kl 10.15-12.00 Aud 1 HE   Språk og sosialisering hos tunghørte, døvblinde og cocliaimplantat  Å være hørselshemmet er først og fremst en funksjonshemming i innformasjons-og kommunikasjonssammenheng. Forelesningen vil omfatte:

  • Forskjellige hørselstap i forhold til lokalisasjon i hørselsorganet.
  • Konsekvenser kommunikativt, sosialt og medisinsk.
  • Tekniske tiltak
  • Relasjonistike og omgivelsesavhengige forhold
  • Nødvendige tilretteleggingstiltak i skole og barnehage (pedagogisk og teknisk)

Relevant pensumlitteratur: Befring E. og Tangen E.(red) 2008, kap 15 

09.05.2011Snorre Ostad   Man kl. 10.15- 12.00 Aud 1 HE   Språk og matematikk   Vi kommer innom tre hovedpunkter: (1) Språkets forankring til matematikk som fag. (2) Språk som virkemiddel i opplæringen. (3) Relasjoner (comorbiditet) mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker  
09.05.2011Odd- Inge Scröder  Man kl 12.15-14.00 Aud 1 Helga Engs hus  Døve og sterkt tunghørte: språk, kommunikasjon og sosialisering  OBS!Se sted

Min disposisjon er Forelesingens disposisjon: 1. Innledning om spesialpedagogenes betydning for informasjon og veiledning. 2. Presentasjon av meg selv 3. Definisjoner på døvhet/hørselshemming - ordbruk 4. Døvehistorikk 5. Språk og hørsel 6. Tegnspråk 7. Tolketjeneste 8. Tekniske hjelpemidler 9. Litteratur

Relevant pensum: Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2004): Hørselshemming  

10.05.2011Bente Kristiansen  Tir kl. 10.15- 12.00 Aud 1 HE   Synets betydning for sosialisering  Pérez-pereira og Conti-Ramsden (): Language Developement and Social Interaction 
01.06.2011    Eksamen   
Publisert 24. nov. 2010 13:11 - Sist endret 2. mai 2011 10:48