Beskjeder

Publisert 6. mai 2013 13:50

Det har denne våren blitt gjort noen endringer i emnet SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv. Fra og med høsten 2013 vil vurderingsformen på emnet være som følger:

-To 6 timers individuelle skriftlige prøver. En eksamen ved slutten av høstsemesteret og en ved slutten av vårsemesteret.
-En individuell semesteroppgave som leveres i vårsemesteret.

De tre eksamenskomponentene, to individuelle 6 timers prøver og en semesteroppgave, teller likt i den samlede karakteren for emnet.


mvh
Administrasjonen ved ISP

Publisert 21. des. 2012 15:05

SPED1010 som enkeltemne

Fra 11. januar kl. 9 kan du søke på ledig plass på SPED1010 på Studentweb . Det er førstemann til mølla. Får du innvilga plass på emne, er du enkeltemnestudent våren 2013. Programstudenter bør melde seg opp på emnet før den tid.