Beskjeder

Publisert 4. apr. 2016 16:11

Hei alle som tar SPED1010,

det har skjedd en glipp ved at noe gammel informasjon ble igjen ved gjenbruk av et gammelt retningslinjedokument. Flere har sendt epost, og jeg svarer på det meste her:

- Å bruke oppgavemalen du finner på semestersiden er valgfritt. Det anbefales fordi det ser ryddig ut for sensor. Den heter ikke DUO-malen, men Oppgavemal ISP. DUO-malen er en mal for masteroppgaver, og er ikke den vi mener her.
- Innholdsfortegnelse er absolutt ikke et krav, ei heller forside. Ingen av delene vil telle på sideantallet.
- Navnet ditt kan skrives på fremsiden, eller i en header/footer. Det velger du helt selv.

Så et eget punkt om obligatorisk erklæring. Fra i år er det ikke lenger nødvendig med obligatorisk erklæring ved UiO, da alle studenter sier at de er kjent med reglementet når de semesterregistrerer seg.

Student...

Publisert 29. feb. 2016 14:26

Vil minne opp den obligatoriske komponenten i emnet. Oppgaven skal leveres i Fronter i tidsrommet 5.4.16 kl 10 til 8.4.16 kl 12.

Oppgaven finner du i PowerPointpresentasjonen fra introduksjonsforelesning i Fronter.

Retningslinjer for obligatorisk oppgave finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden.

Publisert 8. jan. 2016 12:51
Publisert 21. des. 2015 13:52

Vi holder på å revidere pensum på SPED1010, men følgende litteratur vil  være en del av pensum:

Kristoffersen, E.K,  H.G. Simonsen og A. Sveen (2005): Språk en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget, kap, 1,2, 4, 5, 6, 7, 14 og 16

Frønes, I.  og H.  Strømme (2010): Risiko og marginalisering. Oslo: Gyldendal

Haugen, R. (red.) (2006): Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet. Kristiansand: Høyskoleforlaget