Obligatorisk individuell teorioppgave

Vil minne opp den obligatoriske komponenten i emnet. Oppgaven skal leveres i Fronter i tidsrommet 5.4.16 kl 10 til 8.4.16 kl 12.

Oppgaven finner du i PowerPointpresentasjonen fra introduksjonsforelesning i Fronter.

Retningslinjer for obligatorisk oppgave finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden.

Publisert 29. feb. 2016 14:26