Oppdatering om retningslinjer

Hei alle som tar SPED1010,

det har skjedd en glipp ved at noe gammel informasjon ble igjen ved gjenbruk av et gammelt retningslinjedokument. Flere har sendt epost, og jeg svarer på det meste her:

- Å bruke oppgavemalen du finner på semestersiden er valgfritt. Det anbefales fordi det ser ryddig ut for sensor. Den heter ikke DUO-malen, men Oppgavemal ISP. DUO-malen er en mal for masteroppgaver, og er ikke den vi mener her.
- Innholdsfortegnelse er absolutt ikke et krav, ei heller forside. Ingen av delene vil telle på sideantallet.
- Navnet ditt kan skrives på fremsiden, eller i en header/footer. Det velger du helt selv.

Så et eget punkt om obligatorisk erklæring. Fra i år er det ikke lenger nødvendig med obligatorisk erklæring ved UiO, da alle studenter sier at de er kjent med reglementet når de semesterregistrerer seg.

Studenter ved Universitetet i Oslo er forpliktet til å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk, noe du samtykker hvert semester i forbindelse med semesterregistreringen, se regelverket. Dette omfatter regelverk for studier og eksamener, se regelverk for studier og eksamener, inklusiv regler om kildebruk og referanser, se regelverk for kildebruk og referanser. Dersom du bruker andres materiale i din egen oppgave uten å opplyse om det, kan det bli regnet som fusk eller forsøk på fusk, se regelverk om fusk.

Disse reglene finnes på Universitetets emnesider.

Lykke til!

Publisert 4. apr. 2016 16:11 - Sist endret 7. feb. 2020 17:21