Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 30. mai kl. 09:00 (6 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2021 01:42