Beskjeder

Publisert 20. juni 2018 14:05

Vi beklager at begrunnelsene på SPED1010 ikke er behandlet grunnet uventet fravær i administrasjonen, men de skal være ferdige i løpet av 1-2 uker. Dette utvider således også klagefristen for berørte studenter. Denne gjelder fra 3 uker etter begrunnelse er mottatt. 

Begrunnelsene vil komme på epost