Beskjeder

Publisert 20. feb. 2018 20:13

Vi ønsker deg en god overgang til arbeidslivet. Dine jobbmuligheter påvirkes av hva du gjør underveis i studiet, og hvordan du går fram i jobbsøkingsprosesser. Delta på kurs og få gode karrieretips.