Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED2010 - Høst 2005

Registrering SPED2020

Ser at det er feil i systemet vårt når det gjelder å semesterregistrere seg på SPED2020 for våren 2006, en får en melding når en skal undervisningsoppmelde seg om at faget er fullt, denne er feil. Alle programstudenter får selvfølgelig fortsette (hvis dere står på SPED2010-eksamen da). Bare ignorerer meldingen og gå videre i registreringen.

13. des. 2005 12:31

Praksis SPED2020 vår 2006 De som skal ta SPED2020 våren 2006 får praksis i uke 9 og 10. Praksis er i skole, barnehage eller annen pedagogisk instutisjon. Vi ordner praksisplasser for dere.

Studenter som bor mer enn 6 mil fra Oslo, og som ønsker å ha praksis på hjemstedet, må selv forespørre evt.praksissted om dette, og deretter melde fra snarest til Siri Krogdahlsiri.krogdahl@isp.uio.no

Ny orientering om praksis gis etter forelesning onsdag 11.januar 2006.

1. nov. 2005 14:12

Forelesning onsdag 26.10. kl. 08.15-10.00 avlyses desverre p.g.a. sykdom. Varsle gjerne andre studenter.

24. okt. 2005 14:54