Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 21. des. 2007 11:11

Sensuren er nå klar

Ett godt resultat med snittkarakter C og ingen stryk!, sjekk resultatet på Studentweb

God Jul og Godt Nyttår til alle!

Publisert 14. nov. 2007 13:31

Alle studenter som skal følge SPED2020 til våren bes semesterregistere seg så tidlig som mulig, ettersom vi trenger god oversikt før vi oppdaterer PBL-gruppene.

Merk at noen kan få problemer med oppmelding til SPED2020 før SPED2010 er bestått.

Publisert 5. nov. 2007 10:08

Husk at det er en forutsetning at SPED2010 er betått før man kan gå videre på SPED2020.

Publisert 5. nov. 2007 10:06

PBL neste semester: I den grad det lar seg gjøre setter vi opp samme grupper neste semester. Det kan imidlertid bli nødvendig å gjøre enkelte endringer, ettersom en del studenter ikke fortsetter fra SPED2010 til SPED2020.

Publisert 1. nov. 2007 10:29

Powerpointpresentasjon for Liv Duesund sine forelesninger ligger i Fronter. Liv ønsker at studentene setter seg inn i anbefalt pensum før forelesningene.

 

Publisert 25. okt. 2007 16:26

I neste uke skal alle PBL-gruppene ha fremføring av andre case. I den forbindelse møter dere sammen med veilederen deres på følgende rom:

 • gruppe 1 og 2 (Camilla): rom 233
 • gruppe 3 og 4 (Linda): rom u31
 • gruppe 5 og 6 (Guri): rom 364
 • gruppe 7, 8 og 9 (Melanie): rom u31
 • gruppe 10 og 11 (Grethe): rom 494
 • gruppe 12, 13 og 14 (Nils og Bente): undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus
 • gruppe 16 og 17 (Hege): u35

Publisert 27. sep. 2007 19:57

I neste uke skal alle PBL-gruppene ha fremføring av første case. I den forbindelse møter dere sammen med veilederen deres på følgende rom:

 • gruppe 1 og 2 (Camilla): rom 494
 • gruppe 3 og 4 (Linda): rom 232
 • gruppe 5 og 6 (Guri): rom 233
 • gruppe 7, 8 og 9 (Melanie): rom 494
 • gruppe 10 og 11 (Grethe): rom u35
 • gruppe 12, 13 og 14 (Nils og Bente): undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus
 • gruppe 16 og 17 (Hege): grupperom 4, Georg Sverdrups hus

Publisert 20. sep. 2007 17:13

Flere har meldt sin interesse for utreise til Berkeley, men det er enda ledige plasser. Interesserte studenter bør ta kontakt så snart som mulig. Vi sender over navneliste i begynnelsen av neste uke.

Publisert 13. sep. 2007 15:23

Fra neste uke (uke 38) vil PBL være i rommene som står oppført i liste over PBL-grupper.

Publisert 13. sep. 2007 14:17

Det meldes om relativt stort fravær fra enkelte PBL-grupper. Det understrekes at PBL er obligatorisk for alle studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk.

Publisert 12. sep. 2007 15:11

På første PBL dag er det vanlig at PBL-veilederne tar en felles oppstart med sine grupper. Dere vil finne veilederne deres på følgende rom:

 • Guri Nortvedt: U35
 • Melanie Kirmess: 364 (også gruppe 9)
 • Grethe Vogt: 366

 • Hege Knudsmoen: 366
 • Nils Breilid: Grupperom 4, Georg Sverdrups hus
 • Bente Kristiansen: 231

Publisert 11. sep. 2007 15:50

ISP går nå bort fra Vade Mecum som retningslinjer for kildehenvisning og litteraturliste.

Gjeldende retningslinjer er nå Harvard Style.

Dokument som erstatter Vade Mecum vil bli utdelt på forelesning og lagt på nett i PDF-format.

Publisert 10. sep. 2007 11:52

Viktig: Vi tar en oppsummering av informasjon om PBL på rom 234 i morgen tirsdag kl 15:00 på rom 234.

Dette gjelder de som ikke kunne møte 5. september (men det er plass til flere).

Publisert 10. sep. 2007 11:27

PBL-trinnene ligger på Fronter under PBL

Publisert 9. sep. 2007 15:29

Første case ligger på Fronter under PBL

Publisert 4. sep. 2007 11:08

Minner om forelening om PBL på onsdag 5. sept. kl 12:15 - 14:00.

Publisert 31. aug. 2007 16:25

Mange har gjort interne bytter i PBL-gruppene. Dette oppdateres på nett fortløpende (neste oppdatering på tirsdag). Det vil ikke være mulig å bytte gruppe etter at PBL har startet i uke 37.

Publisert 28. aug. 2007 17:59

PBL-gruppene er klare og lagt ut (se menyen til venstre for beskjedfeltet).

Også studenter som ikke er på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk får i år delta

Publisert 28. aug. 2007 16:37

Viktige beskjeder:

 • PBL innføring ved Kirsti Lauvås flyttes til 5. september. Forelesningen er fremdeles obligatorisk. Det er derfor viktig at dere gir beskjed hvis flyttingen medfører vanskeligheter (se også beskjed i undervisnigsplanen). Ta kontakt med studiekonsulenten (ikke foreleser).

 • Vi starter PBL i uke 37 (vi kjører åtte uker uten opphold).

Publisert 24. aug. 2007 17:25

Vi tar sikte på å starte PBL i uke 36. Dette varer åtte uker fremover, men muligens med et opphold i uke 40.

Gruppene publiseres tidlig i neste uke.

Publisert 24. aug. 2007 13:02

Pensum/læringskrav

Se oppdatert pensumliste på emnesiden. Pensumboka til Lyngsnes og Rismark (1999) kommer i høst i ny utgave. Det har skjedd etter at pensumlista for 2007 ble fastsatt. De som har kjøpt eller ønsker å kjøpe den nye utgaven, leser kapittel 5, 6 og 8. De som har kjøpt den gamle utgaven, legger opp kapitlene som nevnt i pensumlista (kapittel 5-7 og 9).

Publisert 23. aug. 2007 14:11

Vi har nå laget en egen nettside for studier ved UC, Berkeley Her vil dere finne den informasjonen dere trenger.

Publisert 22. aug. 2007 13:17

Beskjed om seminar ble lagt ut på feil emneside. Beskjeden gjaldt emnestudenter på SPED1000. Programstudenter på SPED2010 skal fremdeles kun ha PBL.