Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
15.08.2007Sven Nilsen, Liv Duesund og Øystein Wee  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Studieinformasjon om SPED2010. Orientering om studier ved UC, Berkeley   Orientering om emnets innhold, arbeidsmåter og eksamen. Første orientering om PBL. Orientering om Fronter

 

22.08.2007Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Enhetsskolen og likeverdig opplæring   Relevant pensumlitteratur: Solstad og Engen kap. 1  
29.08.2006Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Tilpasset opplæring og spesialundervisning - overordnede retningslinjer   Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir., Schulz m.fl. kap. 1 og 8  
05.09.2007Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1, Georg Sverdrups hus  Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring - særskilte retningslinjer  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir., Ekeberg og Holmberg kap 1 og 2

OBS: Merk sted 

05.09.2007Kirsti Lauvås  Onsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 3  Om PBL som metode  Obligatorisk

Siden denne obligatoriske forelesningen er flyttet, er det viktig at studentene gir beskjed i forkant hvis flyttingen medfører problemer.

Forelesningen ble flyttet fordi vi har vurdert det som viktig å bli ferdig med PBL i god tid før eksamen, slik at studentene har god tid til eksamensforberedelse.

 

12.09.2007Jorun B. Holmberg   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen - særskilte retningslinjer  Relevant pensumlitteratur: Vedeler, UFD/Utd. dir  
19.09.2007Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Inkluderende opplæring  Relevant pensumlitteratur: Solstad og Engen kap. 5 og 6  
26.09.2007Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - faser, instanser og oppgaver   Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir.  
03.10.2007Jorun B. Holmberg   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   PPTs systemrettete arbeid  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir., Ekeberg og Holmberg kap 1 og 2  
10.10.2007Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Planlegging i didaktisk arbeid. Sentralt fastsatte læreplaner og individuell tilpasning   Relevant pensumlitteratur: Nilsen, Lyngsnes og Rismark  
17.10.2007Sven Nilsen  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Spesialpedagogisk læreplanarbeid/individuelle opplæringsplaner i skolen   Relevant pensumlitteratur: Nilsen, Aarnes  
24.10.2007Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Mange intelligenser i klasserommet   Relevant pensumlitteratur: Armstrong 
31.10.2007Jorun B. Holmberg   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Mange intelligenser i klasserommet (forts.)  Relevant pensumlitteratur: Armstrong 
07.11.2007Liv Duesund  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Selvoppfatning og motivasjon i skolen  Relevant pensumlitteratur: Skaalvik og Skaalvik kap. 2-3

 

14.11.2007Liv Duesund   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Kropp, kunnskap og spesialpedagogikk   Relevant pensumlitteratur: Duesund 
21.11.2007Liv Duesund  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Kropp, kunnskap og selvoppfatning  Relevant pensumlitteratur: Duesund, Skaalvik og Skaalvik kap. 2  
21.11.2007Sven Nilsen   Onsdag kl. 12:15 - 13:00 Aud 2   Eksamensinfo og studieevaluering  OBS: merk sted 
03.12.2007      Eksamen 
Publisert 21. mai 2007 14:46 - Sist endret 4. sep. 2007 11:08