Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2008Sven Nilsen, Liv Duesund   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Studieinformasjon om SPED2010. Orientering om studier ved UC, Berkeley   Orientering om emnets innhold, arbeidsmåter og eksamen.

 

27.08.2008Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Enhetsskolen og likeverdig opplæring   Relevant pensumlitteratur: Solstad og Engen kap. 1  
03.09.2008Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Tilpasset opplæring og spesialundervisning - overordnede retningslinjer   Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir., Bjørnsrud og Nilsen  
10.09.2008Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring og barnehagen - særskilte retningslinjer  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir., Ekeberg og Holmberg, Vedeler

 

10.09.2008Kirsti Lauvås  Onsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1  Om PBL som metode  Obligatorisk

Innføring i metoden for arbeidet i PBL-gruppene

 

17.09.2008Sven Nilsen  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Inkluderende opplæring  Relevant pensumlitteratur: Solstad og Engen kap. 5 og 6. Bjørnsrud og Nilsen. 
24.09.2008Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - faser, instanser og oppgaver  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir.  
01.10.2008Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   PPTs systemrettede arbeid  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir. Jfr. Også:Håndbok for PPT(oppslagslitteratur).  
08.10.2008Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Planlegging i didaktisk arbeid. Sentralt fastsatte læreplaner og individuell tilpasning   Relevant pensumlitteratur: Nilsen, Lyngsnes og Rismark  
15.10.2008Sven Nilsen  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Spesialpedagogisk læreplanarbeid/individuelle opplæringsplaner i skolen   Relevant pensumlitteratur: Nilsen, Aarnes  
22.10.2008Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Mange intelligenser i klasserommet   Relevant pensumlitteratur: Armstrong 
29.10.2008Jorun B. Holmberg   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Mange intelligenser i klasserommet (forts.)  Relevant pensumlitteratur: Armstrong 
05.11.2008Liv Duesund  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Selvoppfatning og motivasjon i skolen  Relevant pensumlitteratur: Skaalvik og Skaalvik kap. 2-3

 

12.11.2008Liv Duesund   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3   Kropp, kunnskap og spesialpedagogikk   Relevant pensumlitteratur: Duesund 
19.11.2008Liv Duesund  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 3  Kropp, kunnskap og selvoppfatning  Relevant pensumlitteratur: Duesund, Skaalvik og Skaalvik kap. 2  
19.11.2008Sven Nilsen   Onsdag kl. 12:15 - 13:00 Aud 3     Eksamensinfo og studieevaluering 
01.12.2008      Eksamen  
Publisert 29. mai 2008 12:52 - Sist endret 20. aug. 2008 15:18