Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED2010 - Høst 2010

Powerpoint til Liv Duesunds forelesning 11.11 ligger nå ute på Fronter, ogh hun ber om alle printer denne ut til forelesningen.

10. nov. 2010 09:31

Forelesningen og Eksamensinfo og studieevaluering som skulle vært onsdag den 24.11 er flyttet til Fredag den 26.11 kl. 10.15-1200 og 12.-13.00 i Aud 1, grunnet hjemmeeksamen på annet emne. Randi Sølvik er samtidig erstattet av Liv Duesund

4. nov. 2010 14:50

Forelesningsnotater til Turiels forelesning idag ligger på Fronter. Skriv ut denne i forkant av forelesningen.

30. sep. 2010 10:53