Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
23.08.2011   Tirsdag kl. 11:00, Universitetets Aula  Semesteråpning for alle studenter og ansatte ved ISP   
24.08.2011 Sven Nilsen, Liv Duesund og Karianne Myrholen  Onsdag kl. 10:15 - 11:00, Aud 1   Studieinformasjon om SPED2010  Orientering om emnets innhold, arbeidsmåter og eksamen.

Informasjon om studier i Berkeley.

 

24.08.2011 Sven Nilsen   Onsdag kl. 11:15 - 13:00, Aud 1  Enhetsskolen og likeverdig opplæring   Solstad og Engen 2004, kap. 1.

Merk tiden!  

31.08.2011 Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Tilpasset opplæring og spesialundervisning - overordnede retningslinjer   Bjørnsrud og Nilsen 2008, Buli-Holmberg og Nilsen 2010, kap. 1 og 10, Bjørnsrud og Nilsen 2011, kap. 1 og 3.  
14.09.2011 Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Tilpasset opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i videregående opplæring og barnehagen - særskilte retningslinjer   Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir. og Helland 2008.

 

14.09.2011 Jorun Buli- Holmberg  Onsdag kl. 14:15 - 16:00, Aud 1  Om PBL som metode  Obligatorisk

Innføring i metoden for arbeidet i PBL-gruppene

Merk tiden!

 

21.09.2011 Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - faser, instanser og oppgaver  Relevant pensumlitteratur: Utd.dir. 2009.  
28.09.2011 Halvor Bjørnsrud  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Inkluderende skole  Bjørnsrud 2009 og Solstad og Engen 2004, kap. 5 og 6.  
28.09.2011 Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 14:15 - 16:00, Aud 2  Mange intelligenser i klasserommet   Relevant pensumlitteratur: Armstrong 
05.10.2011 Grethe Vogt  Onsdag kl. 10:15- 12:00, Aud. 1  Tilpasset opplæring i matematikk  Sjøvoll 2006, Bjørnsrud og Nilsen 2011, kap. 9 
11.10.2011   09.30-18.00 Aud 1 Helga Engs Hus  Spesialpedagogisk dag  Her er linken til det spennende programmet.

Vel møtt.

 

12.10.2011 Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Planlegging i didaktisk arbeid. Sentralt fastsatte læreplaner og individuell tilpasning   Lyngsnes og Rismark 2007, Buli-Holmberg og Nilsen 2010, kap. 4.  
19.10.2011 Geir Nyborg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  PPT - sakkyndig vurdering og systemrettet arbeid  Relevant pensumlitteratur: Utd.dir. 2009. Jfr. Også: Håndbok for PPT (oppslagslitteratur).  
26.10.2011 Sven Nilsen  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Spesialpedagogisk læreplanarbeid/individuelle opplæringsplaner i skolen   Aarnes 2008, Buli-Holmberg og Nilsen 2010, kap. 4.  
02.11.2010 Reidun Tangen  Onsdag kl. 10:15- 12:00 Aud. 1  Elevsamtalen og tilpasset opplæring  Buli-Holmberg og Nilsen 2010, kap. 5., Bjørnsrud og Nilsen 2011, kap. 4. 
09.11.2011 Liv Duesund   Onsdag kl. 10:15- 12:00, Aud. 1  Kropp, kunnskap og spesialpedagogikk   Relevant pensumlitteratur: Duesund 2007. 
16.11.2011 Liv Duesund   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Kropp, kunnskap og selvoppfatning  OBS Forelesning avlyst!

Relevant pensumlitteratur: Duesund 2007.

 

16.11.2011 Sven Nilsen   Onsdag kl. 12:15 - 13:00 Aud 1    Eksamensinfo og studieevaluering

Merk tid og sted! 

01.12.2011       Eksamen  
Publisert 18. mai 2011 17:27 - Sist endret 28. sep. 2018 08:51