Dette emnet er nedlagt

Notater til Sven Nilsens forelesning …

Notater til Sven Nilsens forelesning 21.08.2012, om enhetsskolen og likeverdig opplæring, er lagt på Fronter i undervisningsmappen under forelesningsnotater. Han anbefaler at dere printer dem ut og tar dem med til forelesningen.

Det er også god forberedelse å se på kap.1 i Solstad og Engen (2004).

Publisert 20. aug. 2012 14:51 - Sist endret 16. apr. 2013 13:25