Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED2010 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kjære alle nye studenter på SPED2010. Det første forelesningsnotatet er lagt ut i folderen "forelesningsnotater", vennligst ta denne med til første forelesning.

13. aug. 2015 13:19