Dette emnet er nedlagt

Ny trekkfrist 10. november

Vi utvider vi trekkfristen til fredag 10. november av hensyn til obligatorisk aktivitet (PBL-fremlegg), se egen melding i Fronter.

Publisert 7. nov. 2017 11:37 - Sist endret 7. nov. 2017 11:37