Endringer i undervisningstilbud/eksamen

Endring av praksistilbud: skoleåret 2020-21 vil det ikke tilbys ordinær praksis men alternativ til praksis. Mer info under "obligatoriske krav" i menyen til venstre. Det vil også legges ut informasjon i Canvas utover høsten. 

Endring av eksamensform:  skriftlig eksamen 29.oktober vil være en 6 timers hjemmeeksamen. 

Publisert 26. mai 2020 12:27 - Sist endret 10. juni 2020 17:27