Obligatoriske arbeidskrav SPED3001 høst 2020 og vår 2021

Her er oversikt over de obligatoriske arbeidskravene i SPED3001 høst 2020 og vår 2021. Detaljert informasjon om de obligatoriske arbeidskravene vil bli lagt ut på Canvas.

Les om fraværsregler her.

Obligatoriske elementer i høstsemesteret 

OBL 1 - Seminar høst

Det er obligatorisk oppmøte på seminarene. Det er også obligatorisk å delta aktivt i gruppearbeid og presentasjon/innlevering.

Merk: det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du har fått plass på valgt seminargruppe.

OBL 2 - Praksis UTGÅR -  Erstattes av Alternativ til praksis

Institutt for spesialpedagogikk har besluttet at det ikke skal gjennomføres praksis for SPED3001 høsten 2020, på grunn av uforutsigbarheten rundt koronasituasjonen.

Studenter på SPED3001 skal i stedet gjennomføre Alternativ til praksis. Alternativ til praksis er et faglig opplegg som er inndelt i fire temaer. De fire temaene er fordelt over fire uker - to uker høsten 2020 og to uker våren 2021.  

Målet med alternativ til praksis er å arbeide med å omsette det faglige innholdet i studieemnet SPED3001 til konsekvenser for praktisk arbeid.

 

Alternativ til praksis Høsten 2020

Tema 1: Utdanningspolitiske føringer for praktisering av inkludering og mangfold 

1. uke, første uken av november - Uke 45 

Tema 2: Kartlegging – observasjon og testing. Samarbeid med lab.

2. uke, siste uken av november - Uke 48                                                                  

Mer detaljert informasjon om tidspunkt vil komme på timeplan.

Detaljer for gjennomføring av alternativ til praksis for SPED3001 høsten 2020 vil bli publisert i Canvas.

Obligatoriske elementer i vårsemesteret 

OBL 1 - Seminar vår

Det er obligatorisk oppmøte på seminarer. Det er også obligatorisk å delta aktivt i gruppearbeid og presentasjon/innlevering.

Merk: det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du har fått plass på valgt seminargruppe.

 

OBL 2 - Alternativ til praksis Våren 2021

Tema 3: Arbeid med case fra skole og/eller barnehage

3. uke,  - uke 8

Tema 4: Individuelt refleksjonsnotat om personlige/faglige utfordringer i studiet og i framtidig praksis

4. uke, -  uke 11

 

 

 

Publisert 6. mai 2019 09:30 - Sist endret 4. jan. 2021 11:01