Semesterside for SPED3003 - Høst 2020

Skoleåret 2020-21 kan studenter på årsenheten (SPED3003) delta på "Alternativ til praksis". Dette er kun et frivillig tilbud og ikke obligatorisk undervisning. Mer informasjon om tilbudet vil bli publisert i Canvas etter studiestart.

18. juni 2020 16:09

Endring av eksamensform:  skriftlig eksamen 29.oktober vil være en 6 timers hjemmeeksamen. 

15. juni 2020 16:17

Kontakt

UV-studieinfo

Faglærere