Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED3010 - Høst 2005

Ny studiekonsulent for SPED3010 er Kathrine Høegh-Omdal. Kontaktinformasjon ligger på semestersiden.

20. okt. 2005 13:12

Nettforelesning

Den første nettforelesningen er endelig klar. Gå inn på Classfronter til fellesrommet for SPED3010 og følg linken videre.

22. sep. 2005 16:12