Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED3010 - Høst 2006

Studere mer spesialpedagogikk Våren 2007?

Dersom du tar SPED3010 i høst har du også mulighet til å ta SPED3020 Migrasjonsrelaterte lærevansker og /ellerSPED1010 Spesialpedagogikk: kommunikasjon, språk og sosialisering våren 2007. Du trenger da ikke å søke om opptak på ny, du kan melde deg opp i Studentweb fra den 12.januar 2007.

19. okt. 2006 15:03

Det er ikke seminar i dag, 15.september.

15. sep. 2006 12:53

Nettstudenter

Det er nå en ny forelesning ute på Fronter vi håper det kommer en tredje i løpet av 14 dager. Vi legger også ut oppgaver under Forum - Faglig Diskusjon hvor vi håper dere som er nettstudenter blir aktive. Det er ikke obligatorisk , men vi ønsker at de som ikke er med på de fysiske seminargruppene , blir aktive på nettet. Her kan dere få svar både fra Administrasjonen, faglige veiledere og andre studenter.

11. sep. 2006 15:12