Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Bråten, I. (Red.) : Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis, 2007 (2009 (3. opplag). Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 2,3,8,10 og 11. 142 s..

Catts, H.W. & Kahmi, A.G.(eds): Language and Reading Disabilities, 2nd edition, 2005. Boston: Pearson Education, Inc. . Kap. 1-9, 282 s. .

Hulme, C. & Snowling, M.J. : Developmental Disorders of Language Learning and Cognition, 2009. Chichester, WS.: Wiley-Blackwell. Kap. 1-4 + 9, 197 s..

Lyster, S-A.H. : Å lære å lese og skrive, 1998. Oslo: Gyldendal akademisk. 157 s.

Publisert 5. juli 2010 11:48 - Sist endret 5. juli 2010 11:50