Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4000 - Høst 2005

Til masterinnpass

Praksisinformasjon til veiledere finner dere her

Retningslinjene finner dere her

Send en kort e-post til Stine Støvern (stine.stovern@isp.uio.no) med navn på praksissted og veileder. For faglige spørsmål ang. praksis, ta kontakt med Liv Lassen på tlf 22 85 81 41 eller på e-post: l.m.lassen@isp.uio.no

13. des. 2005 15:56

Kunne du tenke deg en faglig spennende og utfordrende ekstrajobb som seminarleder for studentene på UTVIT1000 våren 2006? Jobben går ut på å:

  • lede en seminargruppe
  • veilede og rette arbeidskrav
  • delta på gruppemøter, hver på ca. 1 ½ time i løpet av semesteret.

Lønn etter gjeldende satser. Alle seminarledere må gå på obligatorisk seminarlederkurs.Er du interessert?Åpent infomøte 28 november. Kl 10:00. Rom 494, Helga Engs hus

For å søke sender du inn en kort søknad (ikke CV) der du beskriver deg selv. Legg ved fødsels- og personnummer og adresse privat. Skriv også hvilket studium du går på (du må være tatt opp på masterstudiet i ped/spes.ped). Søknaden sendes på mail til: cindy.gronsberg@ped.uio.no Senest 1 desember 2005.

21. nov. 2005 11:03

Det blir gitt et testkurs i Wisc før jul. Den 21.11, 5.12 og 12.12 blir derfor obligatoriske dager for alle studieretninger. I tillegg vil vi ha en mandag etter jul. Slik at dere alle er forberedt for vårpraksisen i forhold til tester.

19. okt. 2005 17:51