Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4000 - Vår 2006

Vedr. WISC-protokollene. På grunn av stort arbeidspress vil det først bli gitt tilbakemelding i høstsemesteret 2006. (Gjelder studenter som leverte protokoller i vårsemesteret 2006).

7. juni 2006 14:09

Det blir Reynellkurs 21. og 22.juni for de som er interessert, gratis for studenter. For mer informasjon se her

4. mai 2006 12:28

Sensur på semesteroppgaven i rådgivning kommer onsdag 24.mai. Resultatet finner dere på Studentweb

10. apr. 2006 14:56