Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4000 - Vår 2007

Minner om WISC innlevering. Absolutt siste frist er fredag 26.mai. Husk å skrive navn OG fordypning på forsiden av konvolutten.

9. mai 2007 11:51

Ny dato for WISC innlev. = 21.mai

  • Protokollene leveres i lukket konvolutt.

  • På utsiden skriver du navn, studieretning og hva konvolutten inneholder.

  • Leveres til: Nina Dalby (kontor 444)

30. mars 2007 12:18