Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 9. mai 2007 11:51

Minner om WISC innlevering. Absolutt siste frist er fredag 26.mai. Husk å skrive navn OG fordypning på forsiden av konvolutten.

Publisert 30. mars 2007 12:18

Ny dato for WISC innlev. = 21.mai

  • Protokollene leveres i lukket konvolutt.

  • På utsiden skriver du navn, studieretning og hva konvolutten inneholder.

  • Leveres til: Nina Dalby (kontor 444)

Publisert 16. mars 2007 12:19

Til studenter som har fritak fra fordypning

  • Dere skal være med på praksisseminar sammen med den fordypningen dere har fritak fra. Se på timeplanen for aktuelle fordypning. Praksisseminar er obligatorisk.

Publisert 15. mars 2007 11:50

Til studenter som planlegger å begynne på SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk høsten 2007

  • Mandag 4.juni inviterer vi til presentasjon av mulige masteroppgavetemaer tilknyttet pågående eller planlagte forskningsprosjekter. Det blir først en kort orientering v/Steinar Theie i auditorium 1 kl. 12:15. Etterpå er det mulig å treffe mange av de prosjektansvarlige på stands i foajeen.

Publisert 29. jan. 2007 15:07

Siste frist for betaling av semesteravgift, bekrefteles av utdanningsplanen og oppmelding til eksamen er 1.februar.

Publisert 24. jan. 2007 13:21

Dere kan nå laste ned Bjørgo CD-ROM-en: Praktisk tolking av Wisc-III og Utviklingsforstyrrelser og Lærevansker som zip-fil. Gå inn på rommet SPED4000 Fellesrom på Fronter

Publisert 24. jan. 2007 12:18

Informasjon fra Gunvor og Liv ad wisc kurs

Publisert 22. jan. 2007 13:31

Her finner du Testkatalogen

Publisert 16. jan. 2007 10:11

Forelesningen 22.januar begynner også kl 09:15 og er i aud 1,og fra kl 10:15-14:00 er den i aud 3.

Publisert 15. jan. 2007 17:57

Power-point fra forelesningen med Jorun B. Holmberg 15.01 finner dere her

Publisert 10. jan. 2007 11:25

Utsatt frist på innlevering av rådgivningsoppgaven! Ny dato er 10.april kl 15:00.

Publisert 10. jan. 2007 11:21

Har nå lagt inn mere info på timeplanen for WISC kurset. NB ingen forandringer, kun utfyllende info.