Dette emnet er nedlagt

Ny dato for WISC innlev. …

Ny dato for WISC innlev. = 21.mai

  • Protokollene leveres i lukket konvolutt.

  • På utsiden skriver du navn, studieretning og hva konvolutten inneholder.

  • Leveres til: Nina Dalby (kontor 444)

Publisert 30. mars 2007 12:18 - Sist endret 9. mai 2007 11:54