Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4000 - Vår 2008

Ang WISC-innlevering. For de som ikke leverte WISC-rapporter 23.mai er absolutt siste innleveringsfrist 1.september. Rapporter blir ikke sendt til retting før etter denne fristen. Leverer du ikke innen 1.september må du følge nytt kurs i januar 2009.

27. mai 2008 16:25

Sensur på semesteroppgaven er klar. Dere finner resultatet under innsyn og eksamensresultaterStudentweb

18. apr. 2008 15:44