Dette emnet er nedlagt

Ang WISC-innlevering. For de som …

Ang WISC-innlevering. For de som ikke leverte WISC-rapporter 23.mai er absolutt siste innleveringsfrist 1.september. Rapporter blir ikke sendt til retting før etter denne fristen. Leverer du ikke innen 1.september må du følge nytt kurs i januar 2009.

Publisert 27. mai 2008 16:25 - Sist endret 27. mai 2008 16:26