Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4000 - Vår 2009

Ang innlevering av WISC protokoller

-Disse skal leveres i en lukket konvolutt.

-På konvolutten skriver du navn og hvilken fordypning du går på

-Leveres til Nina Dalby på kontor 444, frem til kl 15.00 i morgen 20.mai.

-Hvis spørsmål,ta kontakt på: nina.dalby@isp.uio.no

19. mai 2009 10:26

Hei!

På grunn av sykdom blir sensur av semesteroppgaven i SPED4000 utsatt til tirsdag 28/4.

Silje

24. apr. 2009 14:01

Hei!

Husk å skriv på kandidatnummeret deres på semesteroppgaven i rådgivning. Det skal ikke stå navnet deres på besvarelsen. Kandidatnummeret deres finner dere i studentweb.

Lykke til!

Silje

16. mars 2009 14:38