Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave og rapport.

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 21. januar kl. 11:00

Innleveringsfrist: 28. april kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Protokoller og rapport fra Wechslertestene

Innleveringsfrist: 5. mai kl. 14:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 16:51