Beskjeder

Publisert 19. nov. 2015 10:39

Oppgaven er nå lagt ut i Fronter.

Publisert 1. okt. 2015 08:44

Reidun Tangens pp-presentasjon er nå lagt ut i undervisningsmappen i Fronter.

Publisert 4. sep. 2015 10:04

Eneste tillatte hjelpemiddel: Kalkulator. NB: Det er ikke tillatt å bruke kalkulator på mobilen. Alle eksamenskandidater må ha med egen kalkulator og ev. reservebatterier. Vi har dessverre ingen å låne ut.

Publisert 17. aug. 2015 08:42

Skjema er lagt ut i undervisningsmappen i Fronter. Se også meldingsfeltet om frist og hvor du skal sende skjemaet.

Publisert 12. aug. 2015 08:25

Du finner den i undervisningsmappen i Fronter.

Publisert 10. aug. 2015 10:32

Etter betaling av semesteravgift skal dere melde dere til undervisning og eksamen i SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk. I tillegg skal dere melde dere til undervisning i SPED4090/masteroppgave, men IKKE melde dere til eksamen i emnet. Dere får først tildelt veileder for masteroppgaven ca 1.desember og skal jo ikke ta noen eksamen dette semesteret. Fristen for semesterregistrering er som vanlig 1.september.

Publisert 10. aug. 2015 10:21

Forelesninger som er merket For deltidsstudenter er beregnet på studenter som fullførte SPED4200D vår 2015.

Publisert 7. juli 2015 10:25

"MOS-gruppene" går fra uke 39 - 44, totalt 12 timer. Det er ikke planlagt noen grupper på fredager. Prosjektplanen ( et obligatorisk arbeidskrav) skal utarbeides i løpet av seminaret og leveres i Fronter innen mandag 2.november kl 11.00. Om valg av tema og frist for å levere dette: Se beskjeden som ble lagt ut i dette feltet 3.juni.

Seminaret er obligatorisk. Eventuelt fravær må dokumenteres med legeerklæring som leveres instituttet. Ved legeerklæring tillates kun en gangs fravær, se link i emnebeskrivelsen til Obligatoriske komponenter og fravær.

Retningslinjer for prosjektplanen høst 2015  blir lagt ut i feltet Eksamensressurser før MOS-gruppene starter.

 

 

 

Publisert 2. juli 2015 11:02

Denne uken har vi fått beskjed fra Akademika om at Vedelers bok Observasjonsforskning i pedagogiske fag er utgått av produksjon. Det er ingen eksemplarer igjen i hyllen der. Vi ser nå på hvordan dette skal løses, så ny beskjed vil komme innen semesterstart.

Publisert 3. juni 2015 18:53

For å få tilgang til Fronter må du være programstudent og ha semesterregistrert deg for høstsemesteret 2015.

Publisert 3. juni 2015 18:47

Skjemaet Forslag til tema for masteroppgaven blir lagt ut ved semesterstart.Innleveringsfrist er onsdag 26.august. Seminargruppene settes sammen i begynnelsen av september og gruppeinndelingen legges ut i Fronter så snart den er klar. Det masteroppgaveforberedende seminaret "MOS" er obligatorisk, se mer om dette i emnebeskrivelsen.

Det er ikke anledning til å velge dag/tid, Studenter som ønsker å bytte gruppe, må selv finne en å bytte med. De som skal skrive masteroppgave sammen blir plassert i samme MOS-gruppe.