Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4020 - Høst 2011

Fredag 16.12.2011 starter Sven Nilsens og Halvor Bjørnsruds grupper direkte med fremleggene klokka 12:15 hvis dette er mulig for studentene.

15. des. 2011 16:14

I anledning 200års-jubileet arrangerers en foredragsrekke i Gamle Raadhus. Torsdag 8.desember kl. 17.00 er det tidligere stipendiat i pedagogisk historie Trude Evenshaug som skal snakke om universitetslæreren Marcus Jacob Monrad og hans oppdragerrolle i samfunnet.

Les mer:http://www.uio.no/om/aktuelt/uio200/arrangementer/fakultetene/hf/evenshaug.html

6. des. 2011 16:53

Ny informasjon på fronter:

Orientering om innovasjons- og veiledningsseminarer, case 1/arbeidskrav 1 og skjema for fordeling av arbeidsoppgaver er lagt i mappen Seminar

4. okt. 2011 16:13