Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4020 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Tirsdag 16.august kl 12 er det informasjonsmøte til alle masterstudenter. Dette er i aud 3 Helga Engs hus, Blindern. Dette er ikke obligatorisk og du mister ikke plassen dersom du ikke møter. Etter informasjonsmøtet er det hjelp til Utdanningsplan og sosialt treff.

Første forelesning er mandag 22.august kl 11:15 – 12:00 Aud 2 Helga Engs hus (HE) er det Informasjonsmøte og orientering om emnet til SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Første forelesinig fortsetter fra kl. 12.15-14.00 

8. aug. 2016 15:06