Semesterside for SPED4300 - Høst 2011

Lesesalsplasser høsten 2011

Fagutvalgene har bestemt at alle studenter på høyere grad ved UV-fakultetet har rett til fast lesesalsplass. Nå kan du finne søknadsskjema for fast lesesalsplass utenfor inngangspartiet til UV-studieinfo i 3. etasje.

Fristen for å søke er 1. SEPTEMBER. Plassene fordeles etter studieansiennitet. Studenter på 1. semester av mastergraden må forvente å dele plass med en medstudent. Dersom det er spesielle forhold (sosiale, medisinske, etc.) du mener bør gi deg fortrinn ved tildeling av plass, skal dette dokumenteres. Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter vil være behjelpelig med dette, tlf: 22 85 71 41.

Fordelingen av plassene vil være ferdig innen 10. september. Se oppslag utenfor lesesalen.

Spørsmål vedrørende dette sendes til lesesalsinspektor@uv.uio.no

17. aug. 2011 12:00

Studiestart høsten 2011

Nye studenter ønskes velkommen til informasjonsmøte om masterstudiet tirsdag 16.august kl 10:15-12:00 i auditorium 3, Helga Engs hus. Deretter er det mastertreff m/teatersport kl. 12 i Kjeller'n. Ordinær undervisning begynner fra mandag den 22.august (se de forskjellige emnesidene).

4. aug. 2011 12:34