Undervisningsplan

Forandringer kan forekomme

 

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
23.08.2011   TIR 11:00-12:30 Universitetets aula, Karl Johans gate 47  FELLES ÅPNING AV STUDIEÅRET FOR ISP  Obligatorisk

 

24.08.2011 Liv Duesund, Nils Breilid og Caroline Hals  ONS 12:15-15:00 U30  Introduksjon til studiet  Obligatorisk 
24.08.2011 Liv Duesund, Nils Breilid, Torild Tveitereid  ONS 15:15-16:00 U30  PBL - introduksjon og presentasjon av Case 1  Obligatorisk  
25.08.2011 Liv Duesund  TOR 09:15-12.00 U35  Kropp og læring  Obligatorisk 
30.08.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30   Introduksjon til rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

31.08.2011 Liv Duesund  ONS 09:15-12:00,   PBL  Obligatorisk  
01.09.2011 Liv Duesund  TOR 09:15-12:00 U35  Objektivisering i spesialpedagogikken   Obligatorisk  
01.09.2011 I. Straume  TOR 13.15 - 15.30 241  Litteratursøk, kildekritikk  Obligatorisk

Gruppe 1

 

02.09.2011 I. Straume  FRE 09:15-11:30 241  Litteratursøk, kildekritikk  Obligatorisk

Gruppe 2

 

06.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 egentreningsrom  Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

07.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid  ONS 09:15-12:00  PBL   Obligatorisk 
08.09.2011 Erling Kokkersvold  TIR 09:15-12:00 U35  Teoretiske perspektiver på adferdsvansker, del 1  Obligatorisk  
13.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30  Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

14.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid  ONS 09:15-12:00 231  PBL fremlegg   Obligatorisk

 

14.09.2011 Erling Kokkersvold  ONS 12:15-15:00 U30  Teoretiske perspektiver på atferdsvansker, del 2  Obligatorisk 
15.09.2011 Liv Duesund  TOR 09:15-12.00 U35  Fra nybegynner til ekspert  Obligatorisk 
15.09.2011 Janicke Stray   TOR 12:15-15:00 U31  Demokratisk medborgerskap  Obligatorisk 
16.09.2011 Janicke Heldal Stray  FRE 09:15-12.00, Rådssalen i 10 etg i Lucy Smiths hus  Om å skrive  Obligatorisk 
16.09.2011 Nils Breilid  FRE 12:15-15:00 U31  Læring på ulike livsarenaer   Obligatorisk 
20.09.2011 Erling Kokkersvold  TIR 09:15-12:00 Und 1 GS hus  Normalitet og avvik  Obligatorisk  
20.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30  Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

21.09.2011 Liv Duesund, Nils Breilid og Hanne Johnsen Bogen  ONS 08:15-12:00 Første time U30  PBL Introduksjon case 2  Obligatorisk  
21.09.2011 Ann-Cathrin Faldet  ONS 12:15-15:00 U30  Jenter som utøver vold  Obligatorisk 
23.09.2011 Jorunn Buli Holmberg  FRE 13:15-16:00 Aud 2 Helga Engs hus  Frafallsproblematikk i videregående skole   Obligatorisk 
23.09.2011   FRE    Arbeidskrav 1 utdeles 
27.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30   Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

28.09.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   ONS 09:15-12:00   PBL  Obligatorisk 
28.09.2011 Edle Ravndal  ONS 12:15-15:00 U30  Alkohol og rusproblematikk  Obligatorisk 
29.09.2011 Camilla Herlofsen  TOR 09:15-11:00 U35  Mobbing - hvordan skolesystemet har forholdt seg  Obligatorisk 
04.10.2011 Branca Lie  TIR 09:15-12:00 Und 1 GS hus  Minoritetsspråklige ungdommer med språkvansker  Obligatorisk

 

04.10.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30   Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

05.10.2011 Liv Duesund og Nils Breilid  ONS 08:15-12:00 Første time U30  PBL  Obligatorisk  
05.10.2011 Edvard Befring  ONS 12:15-15:00 U30  Atferdsvansker i aktuelt og historisk perspektiv, del 1  Obligatorisk  
05.10.2011 Ivar Frønes  ONS 16:00-19:00 U36  Sosialisering, livsløp og translative vitenskaper  Obligatorisk 
06.10.2011 Åse Langballe  TOR 09:15-12:00 U35  Seksuelle overgrep og kommunikasjon med barn  Obligatorisk 
07.10.2011   FRE    INNLEVERING AV ARBEIDSKRAV 1 
11.10.2011   TIR    Spesialpedagogisk dag 
12.10.2011 Kjell Skogen  ONS 09:15-12:00 Aud 2  Innovasjon og kompetanseheving  Obligatorisk 
12.10.2011 Liv Duesund, Nils Breilid og Hanne Johnsen Bogen  ONS 12:15-15:00 U30  Fremlegg case 2  Obligatorisk 
13.10.2011 Ingrid Lund  TOR 11:15-15:00 Aud 2 GS hus  Innagerende atferd  Obligatorisk 
18.10.2011 Geir Nyborg  TIR 09:15-11:00 Und 1 GS hus  Medierende undervisning, del 1  Obligatorisk 
18.10.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30   Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

19.10.2011 Edvard Befring  ONS 12:15-15:00 U35  Atferdsvansker i aktuelt og historisk perspektiv, del 2  Obligatorisk 
20.10.2011 Geir Nyborg  TOR 09:15-11:00 U35  Medierende undervisning, del 2  Obligatorisk 
24.10.2011   UKE 43-46  PRAKSIS  Obligatorisk 
22.11.2011 Liv Duesund  TIR 09:15-12:00 Und 1 GS hus  De urolige barna  Obligatorisk 
22.11.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30   Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

23.11.2011 Edvard Befring  ONS 09:15-12:00 234  Atferdsvansker i aktuelt og historisk perspektiv del 2  Obligatorisk 
23.11.2011 Branca Lie  ONS 12:15-15:00 U30  Minioritetsspråkelige ungdommer  Obligatorisk 
24.11.2011 Sven Nilsen  TOR 09:15-12:00 U35  Mobbing, del 1  Obligatorisk 
24.11.2011   TOR 12.15-16:00 Und 1 GS hus  Praksisseminar  Obligatorisk 
25.11.2011   FRE 09:15-12:00 Aud 2, Helga Engs hus  Praksisseminar  Obligatorisk 
25.11.2011   FRE    Utdeling av Arbeidskrav 2 
29.11.2011 Sven Nilsen  TIR 09:15-12:00 Und 1 GS hus  Mobbing. del 2   Obligatorisk 
29.11.2011 Liv Duesund og Nils Breilid   TIR 12:15-16:00 Første time rom U30  Rollespill, rådgivning   Obligatorisk

Kun forbeholdt studenter som går på SPED4000 (rådgivning) 

30.11.2011 Thorvald Stoltenberg  ONS 12:15-15:00 U30  Rusproblematikk - Offentlighetens innsatser, nye prosjekter  Obligatorisk 
01.12.2011 Liv Duesund og Nils Breilid  TOR 12:15-15:00 Aud 2 GS hus  Evaluering  Obligatorisk 
02.12.2011 Karina Konsmo  FRE 09:15-12:00 U36  Vold i nære relasjoner  Obligatorisk 
05.12.2011   MAN    Obligatorisk

INNLEVERING ARBEIDSKRAV 2 

Publisert 4. juli 2011 16:55 - Sist endret 27. sep. 2018 14:32