Beskjeder

Publisert 17. aug. 2012 14:27

Lesesalsplass 2012

Masterstudenter ved UV kan søke om fast lesesalsplass. Det er et begrenset antall plasser, og de fordeles etter ansiennitet og behov.

Frist for å søke om fast lesesalsplass er 1. februar/1. september for henholdsvis vår- og høstsemesteret.

Fordelingen vil være klar ca 10. februar/10. september, og bekjentgjøres ved oppslag utenfor lesesalen i 3. etasje.

For mer informasjon se her.