Semesterside for SPED4400 - Vår 2005

Informasjon om mulig tema for masteroppgaver Kristin Pedersen ved Høgskolen i Oslo er i gang med prosjektet "Inkluderende miljø for alle barn i barnehagen". Hun samarbeider tett med 3 barnehager i Stovner bydel. Tilnærmingen er aksjonsforskning. For mer informasjon: kristin.pedersen@lu.hio.no

19. mai 2005 17:52

Oversikt over gruppeinndeling, veiledere og tidspunkter for prosjektfremlegg finner du her

13. mai 2005 16:14

Frist for å levere foreløpig tema for masteroppgaven er onsdag 15.juni. Hver student leverer et ark med følgende opplysninger:

  • navn
  • forslag til tema
  • fordypning

Tildeling av veileder skjer først etter at prosjektplanen er godkjent.

Forslag legges i posthyllen til Hilde Fjeldheim, 4.etg ISP. Forslag kan ikke sendes som e-post.

12. mai 2005 16:22