Beskjeder

Publisert 19. mai 2005 17:52

Informasjon om mulig tema for masteroppgaver Kristin Pedersen ved Høgskolen i Oslo er i gang med prosjektet "Inkluderende miljø for alle barn i barnehagen". Hun samarbeider tett med 3 barnehager i Stovner bydel. Tilnærmingen er aksjonsforskning. For mer informasjon: kristin.pedersen@lu.hio.no

Publisert 13. mai 2005 16:14

Oversikt over gruppeinndeling, veiledere og tidspunkter for prosjektfremlegg finner du her

Publisert 12. mai 2005 16:22

Frist for å levere foreløpig tema for masteroppgaven er onsdag 15.juni. Hver student leverer et ark med følgende opplysninger:

  • navn
  • forslag til tema
  • fordypning

Tildeling av veileder skjer først etter at prosjektplanen er godkjent.

Forslag legges i posthyllen til Hilde Fjeldheim, 4.etg ISP. Forslag kan ikke sendes som e-post.

Publisert 9. mai 2005 02:00

Retningslinjer for prosjekteksamen finner du her

Publisert 2. mai 2005 02:00

Forelesningen onsdag 4.mai med Erling Kokkersvold er avlyst pga. sykdom.

Publisert 21. apr. 2005 02:00

WISC-kurs: Dere kan se WISC videoen på rom 494 (møterom i 4.etg) mandag 25.april fra kl. 08:30- 10:00

Publisert 8. apr. 2005 02:00

Veiledning med Tormod mandag 11.april 12:000-15:00 og tirsdag 12.april 11:30-15:00 er på rom 495 (møterom i 4.etg).

Publisert 30. mars 2005 02:00

Felles veiledningstid for semesteroppgaven i rådgivning blir diskutert på praksisfremleggsdagen med Kari og Tormod. Eventuelt etter fremlegget den 6.april eller fredag morgen før Reynell kurset.

Publisert 30. mars 2005 02:00

Tidspunkt for Wisc kurs den 18.april er blitt endret til 13:15-15:00 slik at dere får gått på informasjonsmøtet.

Publisert 18. mars 2005 01:00

Sjekk timeplanen for våren -05, det er noe endringer.

Publisert 10. mars 2005 01:00

Konferanse om Tilpasset opplæring: Læringsstiler, problemløsning, kreativitet og metakognisjon 17.mars Helga Engs hus. Studenter ved ISP får kurset gratis. Meld dere på hos Siri Krogdahl, 3 etg

Publisert 25. feb. 2005 01:00

Faglig lunsjmøte Fredag 11.03.05 kl. 12.15 i Kjeller'n Helga Engs hus. Gjest: Kristin Clemet, Utdannings- og forskningsminister. Dørene åpner kl. 11.30. Enkel servering. Arr: SU

Publisert 24. feb. 2005 01:00

Hei!

Nå har vi fått flyttet praksisfremlegget til onsdag 6.april 09:15-12:00 slik at dere har mulighet til å bli med på Reynellkurs. Fellesveiledningsmøtet 8.april vil også bli flyttet til en annen dag, nærmere beskjed kommer senere.

Publisert 8. feb. 2005 01:00

Viktig beskjed

Liste over veiledningstidspunkter med Tormod Erlandsen og Kari Gamst finner du her

Listen er hengt opp på tavlen i 4.etg. på Helga Engs hus. Sett kryss på listen for bekreftelse av tidspunktet. Har du ikke anledning til ISP, må du sende en mail til Tormod eller Kari. tormerla@online.no kari@gamst.com

Frist for bekreftelse er 29.mars

Invitasjon til felles veiledning

Publisert 25. jan. 2005 01:00

Informasjon om praksisfordeling fra Marit

Praksisliste Vår 2005 uke 5-7 + 9-11 Fordelingen av prakissplassen ble helt umulig. 2/3 av dere hadde satt dere opp på plasser i PP-tjenesten og ingen andre alternativer. Vi måtte denne gangen plassere noen av dere på steder dere ikke selv hadde foreslått. Mange av dere er derfor plassert etter loddtrekning. Jeanette og Silje har hjulpet dere så godt som overhodet mulig.

Lykke til

Vennlig hilsen Marit