Frist for å levere foreløpig …

Frist for å levere foreløpig tema for masteroppgaven er onsdag 15.juni. Hver student leverer et ark med følgende opplysninger:

  • navn
  • forslag til tema
  • fordypning

Tildeling av veileder skjer først etter at prosjektplanen er godkjent.

Forslag legges i posthyllen til Hilde Fjeldheim, 4.etg ISP. Forslag kan ikke sendes som e-post.

Publisert 12. mai 2005 16:22 - Sist endret 19. mai 2005 17:52