Semesterside for SPED4400 - Vår 2006

Vedr. WISC-protokollene. På grunn av stort arbeidspress vil det først bli gitt tilbakemelding i høstsemesteret 2006. (Gjelder studenter som leverte protokollene i vårsemesteret 2006).

7. juni 2006 14:19

Bytte av dagene for prosjektfremlegg:

På grunn av at Kolbjørn Varmann ikke kan stille den oppsatte dagen, må gruppene bytte dag. De to gruppene som skulle ha framlegg på onsdag må isteden legge fram på torsdag, og omvendt for de to andre gruppene.

2. juni 2006 14:42

Hei! Kari Gamst og Tormod Erlandsen ønsker å evaluere rådgivningsundervisningen som har vært dette studieåret, skjemaet finner dere her. Det er fint hvis dere tar dere tid til å printe dette ut, svare på spørsmålene og legge besvarelsen i hylla til Stine Støvern i 4.etg. Takk!

22. mai 2006 11:38