Undervisningsplan

Forandringer kan forekomme

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
11.01.2010Liv Lassen og Jorun B. Holmberg   09:15-12:00 AUD 1 Georg Sverdrups hus  Rådgivning til skoler og lærere   
11.01.2010Lage Jonsborg   MAN 13:15-16:00 236   PBL   Obligatorisk oppmøte 
12.01.2010  TIR     
13.01.2010Lage Jonsborg   ONS: 09:15-12:00 236  Datateknologi    
13.01.2010Anne-Lise Rygvold   ONS:12:15-15:00 494/495  Språkvansker    
14.01.2010Guri Nordtvedt og Grethe Vogt   TOR 09:15-12:00 236  Matematikkvansker    
15.01.2010Lage Jonsborg   FRE 10:15-12:00 236  Datateknologi   
18.01.2010Jorun Buli Holmberg   09:15-12:00 AUD 2 Helga Engs Hus  Innovasjon i spesialpedagogisk arbeid   
18.01.2010Lage Jonsborg   MAN 13:15-16:00 236  PBL  Obligatorisk oppmøte 
20.01.2010Lage Jonsborg   ONS 09:15-12:00 236  Datateknologi    
20.01.2010Anne-Lise Rygvold   ONS:12:15-15:00 494/495   Språkvansker    
21.01.2010Guri Nordtvedt og Grethe Vogt   TOR 09:15-12:00 236   Matematikkvansker    
22.01.2010Marit Holm   FRE 10:15-13:00 232 Helga Engs Hus  Lese/skrivevansker og IKT  Obligatorisk  
22.01.2010Edvard Befring   13:15-16:00 AUD 1  Spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid   
25.01.2010Lage Jonsborg  MAN 13:15-16:00 236  PBL  Obligatorisk oppmøte 
26.01.2010  TIR     
27.01.2010Lage Jonsborg   ONS 09:15-12:00 236  Datateknologi    
27.01.2010Anne-Lise Rygvold   ONS:12:15-15:00 494/495   Språkvansker    
28.01.2010Guri Nordtvedt og Grethe Vogt   TOR 09:15-12:00 236  Matematikkvansker    
29.01.2010Lage Jonsborg   FRE 10:15-13:00  Datateknologi    
01.02.2010  PRAKSIS    Praksis uke 5-7 + 9-11

 

24.03.2010Lage Jonsborg   ONS 09:15-12:00 236  Praksisoppsummering   Obligatorisk  
25.03.2010Guri Nordtvedt og Grethe Vogt   TOR 09:15-12:00 236  Matematikkvansker   
26.03.2010FRE 10:15-13:00 236  Lese og skrivevansker   
07.04.2010Lage Jonsborg   ONS 09:15-12:00 236  Datateknologi    
08.04.2010Guri Nordtvedt og Grethe Vogt   TOR 09:15-12:00 236   Matematikkvansker    
09.04.2010FRE 10:15-13:00  Lese og skrivevansker    
12.04.2010  TIR    Innlevering semesteroppgave i rådgivning

Leveres innen kl 13:00 til Silje Eriksen på kontor: 436  

12.04.2010Lage Jonsborg   MAN 09:15-15:00 236  Prosjekt: IKT og spesialundervisning  Obligatorisk oppmøte 
13.04.2010Lage Jonsborg   TIR 09:15-15:00 236   Prosjekt: IKT og spesialundervisning   Obligatorisk oppmøte  
14.04.2010Lage Jonsborg   ONS 09:15-15:00 236   Prosjekt: IKT og spesialundervisning   Obligatorisk oppmøte  
15.04.2010Lage Jonsborg   TOR 09:15-15:00 236   Prosjekt: IKT og spesialundervisning   Obligatorisk oppmøte  
16.04.2009Lage Jonsborg   FRE 09:15-15:00 236   Prosjekt: IKT og spesialundervisning   Obligatorisk oppmøte  
21.04.2010Guri Nordtvedt og Grethe Vogt   ONS 09:15-12:00 236   Matematikkvansker    
22.04.2010Lage Jonsborg   TOR 09:15-12:00 236  Arbeidskrav individuelt skriftlig arbeid   Obligatorisk  
23.04.2010Erling Kokkersvold   FRE 09:15-12:00 AUD 2   Innføring i prosjekt   Obligatorisk 
23.04.2010Lage Jonsborg  FRE 233 12:15-14:00  Etablering prosjektgruppe   Obligatorisk  
26.04.2010  MAN 09:15-12:00 AUD 2  Kvalitativ metode   
27.04.2010  TIR 09:15-12:00 AUD 3  Kvantitativ metode   
28.04.2010  ONS     
29.04.2010  TOR     
30.04.2010  FRE     
03.05.2010  MAN     
04.05.2010  TIR     
05.05.2010  ONS     
06.05.2010  TOR     
07.05.2010  FRE     
10.05.2010  MAN     
11.05.2010  TIR     
11.05.2010  TIR     
12.05.2010  ONS     
13.05.2010  TOR     
14.05.2010  FRE      
21.05.2010      Innlevering prosjekteksamen  
27.05.2010  TOR U30 09:15-16:00  Fremlegg prosjekt  Obligatorisk  
28.05.2010  FRE U31 09:15-16:00   Prosjekt fremlegg   Obligatorisk  
02.06.2010  09:00-15:00    Skriftlig individuell eksamen  
Publisert 18. nov. 2009 15:20 - Sist endret 18. mars 2010 15:11